Zimné aktivity

kulturne-pamiatky-l.jpg

Kultúrne pamiatky

UNESCO – kultúrne pamiatky na Slovensku


SPIŠSKÝ HRAD

sphrad2.jpg SPIŠSKÝ HRAD – najväčší stredoveký komplex v strednej Európe. Zrúcaniny hradu sa rozprestierajú na travertínovej kope s názvom Spišský hradný vrch a dominujú širokému okoliu. Ako župný hrad sa spomína už v 12. storočí. Pri požiari v roku 1780 hrad utrpel obrovské škody, nebol už obnovený a postupne pustol. Rozsiahle výskumy, konzervácia a vybudovanie expozície v posledných rokoch znamenali nové oživenie tejto významnej pamiatky a sprístupnenie celého areálu verejnosti. Do zoznamu UNESCO pamiatok bol zapísaný v roku 1993.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

bstiavnica.jpg BANSKÁ ŠTIAVNICA – najvýznamnejšie banské mesto na Slovensku. Mestské a banské práva obdržala roku 1238, ale ťažba a spracovanie kovov, predovšetkým zlata a striebra siaha až do doby bronzovej. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej polytechniky v Paríži. V meste sa nachádza 360 pamiatkových objektov. Vytvárajú jedinečný súbor vysokej kultúrnej a historickej hodnoty, ktorý je navyše zasadený do nádherného horského prostredia Štiavnických vrchov.
 

BARDEJOV

bardejov0.jpg BARDEJOV – považovaný za najgotickejšie mesto Slovenska. Do zoznamu pamiatok UNESCO bol zapísaný v roku 2000. Prvé písomné zmienky o ňom sú z 13. storočia. Mesto malo s priľahlými liečivými kúpeľmi aj mlyny, pivovar, tehelňu, mestskú váhu a bolo centrom obchodu a remesiel. Pozdĺžne centrálne námestie je najdôležitejšou časťou mesta. Nachádzajú sa v ňom významné urbanisticko-architektonické, umelecko-historické a kultúrne stavby i hodnoty. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Egídia zo 14. storočia, bývalá mestská radnica z roku 1511, gotické meštianske domy, kostol sv. františkánov, Grécko-katolícky kostol, mestské opevnenie, súbor bývalých židovských kúpeľov, hospodárskych a obytných stavieb i synagógy.
 

VLKOLÍNEC

vlkolinec.jpg VLKOLÍNEC – leží na južnom úpätí vrchu Sidorovo, v nadmorskej výške 718 m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1376. Vyše 40 pôvodných, obývaných dreveníc je ukážkou niekdajšej slovenskej horskej dediny. V obci je aj muzeálny objekt – Roľnícky dom s expozíciou pôvodného bývania a informačné stredisko. Vlkolínec je jedinou obcou na Slovensku, ktorá dodnes nie je narušená novou výstavbou a nachádza sa na svojom pôvodnom mieste. Dominantou obce je drevená zrubová zvonica z roku 1770. Znakom obce bola heraldická ruža s ihličnatým stromom na pažiti.
 

LEVOČA

levoca.jpg LEVOČA – mestská pamiatková rezervácia a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské stredoveké námestie obklopené renesančnými domami, renesančnú radnicu, dva vzácne kostoly s barokovým interiérom, klasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola. Historické centrum obklopuje mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km. Od roku 2009 patrí do zoznam UNESCO aj historické jadro mesta.
 

ŽEHRA – KOSTOL SV. DUCHA

zehra.jpg ŽEHRA – známa vďaka vzácnemu rímskokatolíckemu kostolu Ducha Svätého. Na architektúre najstaršej časti dvojloďového kostola so štvorcovým presbytériom sa prelínajú dva slohy – románsky a ranogotický. Postavený bol po roku 1275. Žehrianske chrámové maľby vynikajú vysokou umeleckou kvalitou a neobyčajnou tematickou pestrosťou. Zobrazujú rozličné biblické príbehy a legendy.SPIŠSKÁ KAPITULA

kapitula.jpg SPIŠSKÁ KAPITULA – mestská časť Spišského Podhradia, cirkevné mestečko, z ktorého už oddávna organizovali cirkevný život nielen na Spiši. Od roku 1776 bola sídlom spišského biskupstva. Jej najvýznamnejšou časťou je neskororománska Katedrála sv. Martina. Opevnenie cirkevného mestečka s dvoma vstupnými bránami postavili v 14. storočí a viackrát ho prestavali. Formovanie Spišskej Kapituly ukončila prestavba prepošstva na neskororenesančný biskupský palác (1652), výstavba hodinovej veže (1739) a úprava barokovej záhrady a domov kanonikov.
 

TVRDOŠÍN – KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

tvrdosin0.jpg TVRDOŠÍN – jeho pýchou a najstaršou zachovanou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých. V roku 2007 bol spolu s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka zapísaný do zoznamu UNESCO pamiatok. Pôvodne pochádza z konca 15. storočia a v 17. storočí bol prestavený do renesančného slohu.

 

HERVARTOV – KOSTOL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

hervartov.jpg HERVARTOV – je známy rímskokatolíckym dreveným kostolom, postaveným koncom 15. storočia v gotickom štýle. V starobylom drevenom kostole sa okrem najstarších katolíckych pamiatok nachádzajú aj veľmi vzácne dokumenty z viac ako 150-ročného obdobia, v ktorom kostol patril evanjelikom. Najvýznamnejšími časťami jeho interiéru sú gotické tabuľové obrazy a nástenné maľby.KEŽMAROK

kezkostol.jpg KEŽMAROK – a jeho evanjelický drevený artikulárny kostol sa stal už v r. 1985 národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2009 patrí k svetovému dedičstvu UNESCO. Pôvodný kostol postavili v rokoch 1687 až 1688. Keďže išlo o provizórne riešenie, v roku 1717 začali kežmarskí protestanti s prestavbou kostola. Kostol mohli protestanti stavať len za určitých podmienok – musel stáť mimo mestských hradieb, po jednom v slobodnom kráľovskom meste a maximálne dva v jednej župe. Kostol sa mohol postaviť len na náklady evanjelickej cirkvi a z najlacnejšieho stavebného materiálu. Kežmarský kostol je tak postavený z dreva. Aj pri spájaní drevených trámov použili stavitelia drevené klince. Fasáda kostola je z hlinenej mazanice a je typický okrúhlymi oknami.


LEŠTINY

lestiny0.jpg LEŠTINY – sú známe dreveným artikulárnym kostolom, ktorý bol postavený v rokoch 1688 až 1689. V roku 1977 bola k nemu pristavená zvonica a neskôr bola s kostolom spojená prekrytým schodiskom. Interiér pochádza zo 17. a 18. storočia a je bohato vymaľovaný. Kostol dal postaviť Jób Zmeškal, ktorý bol kapitánom hradnej stráže na Oravskom zámku. V tomto kostole bol pokrstený jeden z najväčších slovenských spisovateľov Pavol Országh Hviezdoslav.
 

HRONSEK

hronsek0.jpg HRONSEK – je známy svojim dreveným artikulárnym evanjelickým kostolom, ktorý bol postavený spolu so zvonicou v roku 1726 v tvare kríža. Nádvorie pred ním zdobia 4 mohutné lipy, vysadené pri vysviacke kostola. Sobášil sa v ňom štúrovský básnik Andrej Sládkovič.


BODRUŽAL – CHRÁM SV. MIKULÁŠA

bodruzal0.jpg BODRUŽAL – jeho pýchou je gréckokatolícky drevený kostol, ktorý pochádza z roku 1658 a je jedným z najstarších svojho druhu na Slovensku. Kostol má 3 veže, ktoré sa zväčšujú postupne od malej východnej až po najväčšiu západnú, v ktorej sú umiestnené zvony. Interiér má bohatú barokovú výzdobu s nástennými maľbami. Areál obklopuje zrubová ohrada.
 

LADOMÍROVÁ – CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA

ladomirova0.jpg LADOMÍROVÁ – je známa gréckokatolíckym kostolom, ktorý pochádza z roku 1742 a bol postavený bez použitia jediného klinca. V areáli kostola pri chráme stojí samostatná drevená zrubová zvonica, jeho súčasťou je aj cintorín. Interiér pochádza z 18. storočia, umelecky hodnotný je ikonostas a oltár. Časť chrámu bola počas 2. svetovej vojny zničená. Zvonica bola taktiež poškodená pádom lipy a znovu ju zrekonštruovali do pôvodného stavu. Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov, zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok.


RUSKÁ BYSTRÁ – KOSTOL SV. MIKULÁŠA BISKUPA

ruska-bystra.jpg RUSKÁ BYSTRÁ – je známa gréckokatolíckym dreveným kostolom, ktorý bol postavený medzi rokmi 1720 až 1730. Kostol má dve veže, väčšiu situovanú na západ, menšiu na východ. Interiér, ktorý pochádza z 18. storočia je v barokovom a rokokovom štýle. Z dôvodu nedostatku miesta sú krajné ikony umiestnené na stenách, vzácna je najmä ikona Ukrižovania na prestole, ktorá bola kompletne zreštaurovaná.