Zimné aktivity

Odporúčame

LG-Trade, cestovná kancelária, Poprad www.dovolenky-lastminute.sk regiontatry.sk www.vt.sk
kastiele-a-klastory-l.jpg

Kaštiele a kláštory

KAŠTIELE


KAŠTIEĽ BETLIAR

betliar-kastiel.jpg V údolí rieky Slaná severozápadne od Rožňavy na východnom Slovensku stojí „rozprávkový“ dvojposchodový kaštieľ Betliar so štyrmi nárožnými vežami – reprezentačné lovecké sídlo uprostred nádherného anglického parku s romantickými stavbami, umelou jaskyňou a vodopádom. Jednou z najväčších pozoruhodností kaštieľa je ústredná knižnica. Kaštieľ obklopuje prekrásny anglický park, ktorý patrí k najväčším udržiavaným parkom na Slovensku a je evidovaný v zozname svetových historických záhrad.KAŠTIEĽ STRÁŽKY

strazky-kastiel.gif V miestnej časti Spišskej Belej na východnom Slovensku pod názvom Strážky stojí kaštieľ, ktorý je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku. Čaro kaštieľa znásobuje anglický park z 19. storočia. Okrem vzácnej historickej knižnice sa v kaštieli nachádzajú obrazy Ladislava Mednyánszkeho. Kaštieľ spolu s gotickým opevneným Kostolom sv. Anny a renesančnou zvonicou v historickom centre obce tvoria národnú kultúrnu pamiatku.KLÁŠTORY


ČERVENÝ KLÁŠTOR

cerveny-klastor.jpg Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie potvrdila r.1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuziánskych, neskôr kamaldulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená r.1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Červený kláštor sa najmä zásluhou kamaldulov nezabudnuteľne zapísal do dejín našej národnej kultúry.